Cilvēka enerģijas ievācējs kā praktiski izmantojams barošanas avots elektroniskām ierīcēm

Promocijas darba kopsavilkums

Ilgvars Gorņevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8908-5332

Promocijas darbā pētīta elektroenerģijas iegūšana no neviļus notiekošām cilvēka kustībām – enerģijas ievākšana. Darba gaitā secīgi pētītas īstenojamā barošanas avota sastāvdaļas, vadoties pēc to savstarpējās saderības. Pētījumā gūtās atziņas un rezultāti praktiski apvienoti, lai pilnveidotu un eksperimentāli novērtētu iegūtā mazjaudas barošanas avota veiktspēju reālistiskos cilvēka kustības apstākļos. Praktiskas izmantošanas novērtēšanai izveidota vides parametru mērierīce, kas ar atbilstošu algoritmu pielāgo savu patēriņu mainīgas pieejamās elektroenerģijas apstākļiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370588

Aizstāvēšanas datums

24.05.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

39

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots