Evaluation of Urban Sustainability of Uzbekistan in the Context of Regional Development

Promocijas darbs

Regina Veckalne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2517-1749

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt pieeju pilsētu ilgtspējas novērtēšanai Uzbekistānā, balstoties pilsoņu informētībā par ilgtspējas jautājumiem, piemēram, globālo sasilšanu, atkritumu apsaimniekošanu un dzimumu līdztiesību. Literatūras pārskatā, izmantojot PRISMA un bibliometrisku analīzi, tika identificētas neapmierinošas pamatjēdzienu – “pilsētvide”, “ilgtspēja”, “pilsētvides ilgtspēja” – definīcijas, kas mudināja autori ierosināt skaidras definīcijas. Aptaujā tika novērtēta pilsoņu informētība par ilgtspēju, hipotēzes testētas, izmantojot strukturālo vienādojumu modelēšanu (SEM). Analīze atklāja novērtēšanas metodikas trūkumu, kas piemērota Uzbekistānai. Izmantojot sekundārus datus un ekspertu intervijas, autore izstrādāja formulu pilsētu ilgtspējas novērtēšanai, precīzi norādot jomas, kurās nepieciešama steidzami uzlabojumi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

31.05.2024.

Formāts

Lappušu skaits

218

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija