PD: Designing Regulatory Framework for Demand Response Service Integration in Baltic Electricity Markets. VĀKSPDK: Designing Regulatory Framework for Demand Response Service Integration in Baltic Electricity Markets. VĀKS

Designing Regulatory Framework for Demand Response Service Integration in Baltic Electricity Markets

Promocijas darbs

Līga Kurevska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Klimata pārmaiņu mazināšana ir viens no mūsu paaudzes lielākajiem izaicinājumiem, un tā pārvarēšanā būtiski atrast līdzsvaru starp globālu pārmaiņu ieviešanas tempu un izmaksām, kas jāsedz sabiedrībai. Šo pārmaiņu priekšā politikas veidotājiem arī jārod veids, kā sabalansēt sistēmas tehnisko drošību, jaunu, klimatneitrālu tehnoloģiju ieviešanas veicināšanu un zemas enerģijas izmaksas. Pētījuma gaitā izstrādātie rīki, kā arī gūtie secinājumi var palīdzēt politikas veidotājam izstrādāt tirgus regulējumu, kā arī izvērtēt nepieciešamību ieviest papildu stimulus pieprasījuma reakcijas pakalpojumu attīstības tempa veicināšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

25.08.2022.

Formāts

Lappušu skaits

133

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija