Development of Road Pavement Sustainability Assessment Methodology and Tool and Application for Evaluation of Various Materials and Technologies

Promocijas darba kopsavilkums

Artūrs Riekstiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5786-1333

Promocijas darba gaitā izstrādāta metodika un rīks, ar ko iespējams novērtēt ceļa segas projekta ilgtspēju vides un ekonomiskajām dimensijām. Metodika un rīks balstīts dzīves cikla tehnikās. Izstrādātā metodika un rīks tika izmantots šajā promocijas darbā, lai novērtētu dažādu materiālu un tehnoloģiju vides un ekonomiskos parametrus. Novērtētie materiāli un tehnoloģijas ir ļoti plāna asfalta virskārta (BBTM), etilēna-oktēna-kopolimērs bitumena modifikators, ar nolietoto riepu gumiju modificēts bitumens, sarkanie māli kā bitumena modifikators, vieglie pelni ceļa segas pamatnes pastiprināšanai un ceļa segas pārbūves tehnoloģijas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229015

Aizstāvēšanas datums

12.05.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

40

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

, ,