Development of Structural Health Monitoring System for Structures in Operational Conditions

Promocijas darbs

Deniss Mironovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8039-4307

Promocijas darbs ietver konstrukciju stāvokļa monitoringa sistēmas izstrādi vidēja lieluma konstrukcijām ekspluatācijas apstākļos, piemēram, vēja turbīnām, torņiem vai lāpstiņām. Tiek piedāvāts tehnoloģisko un metodisko risinājumu kopums SHM sistēmu problēmu risināšanai. Risinājumi ietver pjezoplēves deformācijas devēju izmantošanu, operacionālās modālās analīzes ieviešanu, periodisku komponentu slāpēšanu un konstrukciju modālo pasi. Izstrādātie risinājumi izmēģināti, izmantojot reālas konstrukcijas un modeļus laboratorijas un lauka apstākļos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

03.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

113

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija