Divkomponentu sistēmu izstrāde uz sililterminēto prepolimēru un epoksīdgrupas saturošo savienojumu bāzes, to mehānisko, adhezīvo un reoloģisko īpašību raksturošana. vāks

Divkomponentu sistēmu izstrāde uz sililterminēto prepolimēru un epoksīdgrupas saturošo savienojumu bāzes, to mehānisko, adhezīvo un reoloģisko īpašību raksturošana

Promocijas darba kopsavilkums

Ritvars Bērziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0006-0181-4390

Promocijas darbā apkopoti svarīgākie pētījumi un informācija par adhezīvu un hermētiķu vēsturisko attīstību un lietojumu dažādās nozarēs. Aprakstītas dažādu sililterminēto prepolimēru un epoksīdu sveķu sintēzes metodes, reoloģiskās, mehāniskās un adhezīvās īpašības, kā arī lietošanas iespējas.
Darba eksperimentālajā daļā izveidotas un pētītas sililterminētu prepolimēru un epoksīdsveķus saturošu divkomponentu kompozīciju modeļsistēmas, ko veido polimēru, katalizatoru un kompatibilizatoru maisījumi, kā arī reālas sistēmas, kas papildus satur plastifikatorus, pildvielas un citas piedevas (žāvēšanas aģents, adhēzijas promotors). Iegūtie rezultāti liecina, ka, izmantojot efektīvu kompatibilizatoru sistēmu, stiepes stiprību iespējams paaugstināt līdz pat 300 %.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229480

Aizstāvēšanas datums

07.09.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

59

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija