Development of Two-component Systems on the Bases of Silyl Terminated Prepolymers and Epoxy Groups Containing Compounds, Characterization of their Mechanical, Adhesive and Rheological Properties. vāks

Development of Two-component Systems on the Bases of Silyl Terminated Prepolymers and Epoxy Groups Containing Compounds, Characterization of their Mechanical, Adhesive and Rheological Properties

Promocijas darba kopsavilkums

Ritvars Bērziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0006-0181-4390

Promocijas darbā apkopoti svarīgākie pētījumi un informācija par adhezīvu un hermētiķu vēsturisko attīstību un lietojumu dažādās nozarēs. Aprakstītas dažādu sililterminēto prepolimēru un epoksīdu sveķu sintēzes metodes, reoloģiskās, mehāniskās un adhezīvās īpašības, kā arī lietošanas iespējas.
Darba eksperimentālajā daļā izveidotas un pētītas sililterminētu prepolimēru un epoksīdsveķus saturošu divkomponentu kompozīciju modeļsistēmas, ko veido polimēru, katalizatoru un kompatibilizatoru maisījumi, kā arī reālas sistēmas, kas papildus satur plastifikatorus, pildvielas un citas piedevas (žāvēšanas aģents, adhēzijas promotors). Iegūtie rezultāti liecina, ka, izmantojot efektīvu kompatibilizatoru sistēmu, stiepes stiprību iespējams paaugstināt līdz pat 300 %.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229497

Aizstāvēšanas datums

07.09.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

57

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija