PDK: Energy Management System in Climate-neutral District Heating. Vāks

Energy Management System in Climate-neutral District Heating

Promocijas darba kopsavilkums

Ilze Siliņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Centralizētā siltumapgādei (CSA) ir liels potenciāls energoefektivitātes pasākumu ieviešanai un atjaunojamo energoresursu (AER) ieviešanai un CO2 emisiju samazināšanai, jo izmantojamo AER tehnoloģiju klāsts ir plašs: biomasa, saules kolektori, siltumsūkņi un citas tehnoloģijas un to kombinācijas. Zinātnisko rakstu kopas mērķis ir novērtēt iespējas paplašināt energopārvaldības sistēmu, integrējot atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, īpašu uzmanību pievēršot saules kolektoru sistēmām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228001

Aizstāvēšanas datums

18.08.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-800-1

Lappušu skaits

34

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija