Higrotermālie procesi porainos materiālos

Promocijas darba kopsavilkums

Ritvars Freimanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7894-5029

Promocijas darba mērķis ir novērtēt iespējas izveidot pozitīvas energobilances kvartālu kultūrvēsturiskā pilsētvidē, izmantojot mitruma drošu ēku siltināšanu no iekšpuses. Darba mērķa pamatojums: ir jārod risinājums dilemmai starp kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu vēsturiskajās ēkās. Viens no šīs dilemmas risinājumiem ir siltināšana no iekšpuses, vienlaikus paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Tomēr šāds risinājums veicina izmaiņas ēkas higtrotermālajos procesos, kas var veicināt nevēlamas sekas – radīt pelējumu, izraisīt ķieģeļu drupšanu u. c.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370090

Aizstāvēšanas datums

21.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

49

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija