Ilgtspējīga vides inženierijas izglītības attīstība

Promocijas darbs

Antra Kalnbaļķīte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-5904-580X

Promocijas darbā ar sešu dažādu matemātisko instrumentu – daudzkritēriju lēmumu analīzes, studiju programmu vērtēšanas, veiktspējas, bibliometriskās, sistēmdinamikas, kvalitatīvās pētniecības – palīdzību izstrādāti, analizēti un aprobēti septiņi moduļi, ar kuriem vērtēt vides inženierijas izglītības ilgtspējīgas attīstības potenciālu un iespējas: 1) ranžēšanas modulis; 2) inovatīvs studiju procesa modulis; 3) koprades īstenošanas modulis; 4) uzvedības modulis; 5) diplomātisko attiecību modulis; 6) tālmācības modulis; 7) zinātniskās inovācijas pārneses modulis.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

03.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

230

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots