Monogrāfijas "Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos" vāks

Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos

Alise Vītola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-5253-5133

Maija Šenfelde, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3423-3000

Zinātniskā redaktore:
Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2963-087X

Monogrāfija “Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos” piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi. Pielietojot izstrādāto metodiku, monogrāfija piedāvā padziļinātu institucionālās vides un tās pilnveidošanas iespēju izvērtējumu Baltijas un Centrāleiropas valstīs un sniedz priekšlikumus institucionālās vides uzlabošanai šajās valstīs.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223082

Izdevuma tips

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Formāts

Lappušu skaits

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

Publicēšanas valsts

Valoda

Finansējuma avots

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos”