PDK: Jaunas izstarotāju strukturālās pieejas OLED iekārtu ražošanas izmaksu samazināšanai. Vāks

Jaunas izstarotāju strukturālās pieejas OLED iekārtu ražošanas izmaksu samazināšanai

Promocijas darba kopsavilkums

Armands Rudušs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0563-7230

Promocijas darbs ir tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver četrus rakstus zinātniskajos žurnālos un divas publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos. Darba pirmajā daļā pētītas iespējas modificēt fosforescentos irīdija(III) kompleksus, iegūstot izstarotājus, kas būtu uznesami ar šķīdumu metodēm. Otrajā daļā aprakstīta Cu(I) karbēna-metāla-amīda tipa TADF izstarotāju sintēze. Savienojumiem raksturotas fotofizikālās īpašības un noteikti to veiktspējas parametri OLED iekārtās.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228353

Aizstāvēšanas datums

15.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-835-3

Lappušu skaits

36

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija