ZM: Elektrisko sistēmu nesimetrisko režīmu matemātiskā modelēšana. Vāks

Elektrisko sistēmu nesimetrisko režīmu matemātiskā modelēšana

Zinātniskā monogrāfija

Energosistēmu vadības un optimizācijas katedras vadītājs profesors Dr. sc. ing. Aleksandrs Dolgicers, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6440-9233

Ph. D. Ivars Zālītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8063-334X

Dr. sc. ing. Jevgeņijs Kozadajevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-3830-331X

Zinātniskā monogrāfija veltīta elektrisko sistēmu nesimetrisko režīmu skaitliskās modelēšanas metodēm. Monogrāfijas zinātniskā novitāte galvenokārt saistīta ar elektrisko sistēmu režīmu parametru aprēķinu metodiku vienlaicīgu nesimetriju rašanās gadījumos un skaitliskās apgrieztās Laplasa transformācijas metodes apvienošanu ar topoloģisko elektriskās sistēmas modelēšanu Laplasa telpā. Monogrāfijā iekļauti vairāki elektrisko sistēmu nesimetrisko bojājumu režīmu aprēķinu un to sagatavošanas piemēri, kā arī ietverta vienkāršota dažādo bojājumu analīze, kas papildināta ar potenciālās relejaizsardzības darbības izvērtējumu.

Grāmatas teorētiskais materiāls, praktiskie piemēri un papildu materiāli būs noderīgi ne tikai studentiem, bet arī speciālistiem, kas darbojas relejaizsardzības un automātikas jomā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227110

Formāts

Lappušu skaits

527

ISBN (pdf)

978-9934-22-711-0

ISBN (print)

978-9934-22-833-9

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija