Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ilgtspējīgas pārvaldīšanas sistēma

Zinātniskā monogrāfija

Iveta Amoliņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2500-0501

Zinātniskajā monogrāfijā ir piedāvāta integrēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu informatīvi analītiskās sistēmpieejas metodoloģija dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu mērķtiecīgai īstenošanai un mājokļu ilgtspējīgai saglabāšanai. Monogrāfijas izstrādē gūtie secinājumi papildina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas teorētisko un zinātnisko zināšanu bāzi, kas nepieciešama nozares efektivizēšanai. Monogrāfijā sniegtie rezultāti ir praktiski izmantojami valsts un pašvaldību iestādēs mājokļu politikas, tostarp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas politikas, vadlīniju izstrādē un ieteikumu piemērošanā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēmas darbības novērtēšanā un attīstības plānošanā, kā arī citu nozares ekspertu un interešu grupu pārstāvju, tostarp asociāciju, sadarbības organizēšanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370403

ISBN (pdf)

978-9934-37-040-3

Lappušu skaits

255

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Publicēšanas datums

Valoda