Kaņepju attīstības ilgtspēja enerģētikā un citās tautsaimniecības nozarēs. vāks

Kaņepju attīstības ilgtspēja enerģētikā un citās tautsaimniecības nozarēs

Promocijas darba kopsavilkums

Ērika Teirumnieka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā kompleksi risināti jautājumi par lietderīgāko sējas jeb industriālās kaņepes (Cannabis sativa L.)  energoresursu un tautsaimniecības produktu identificēšanu konkrētos ekonomiskajos, ģeopolitiskajos un vides apstākļos, to ilgtspējīgas audzēšanas iespējām, kā arī kaņepes ekosistēmas ilgtspēju kopumā, nodrošinot bioekonomikas principu ievērošanu. Darba autore ir izmantojusi starpdisciplināru hierarhisku metodi: augšā – kaņepju lietošanas joma, lejā – piemērotākās sējas kaņepju šķirnes izvēle audzēšanai un invazīvu augu sugu, kas attīstās paralēli intensīvai lauksaimniecībai, tai skaitā kaņepju intensīvai audzēšanai, apzināšana un lietošana.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228957

Aizstāvēšanas datums

20.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

53

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija