Promocijas darba kopsavilkuma "Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija" vāks

Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija

Promocijas darba kopsavilkums

Angelina Roša, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Lai panāktu ilgtspējīgu sniegumu, uzņēmumam ir jāatbalsta tās darbinieki to attīstībā, jāuzlabo informētība par nepieciešamajām izmaiņām un jāmudina uzņemties vairāk atbildības par pašu mācīšanos un izaugsmi. Koučingam kā vienai no izaugsmes veicināšanas aktivitātēm ir būtiska nozīme, lai rosinātu pozitīvas pārmaiņas darbinieku uzvedībā attiecībā uz procesiem, kas vērsti uz ar darbu saistītu mērķu sasniegšanu. Šī iemesla dēļ koučingā ieinteresētu uzņēmumu skaits Latvijā pakāpeniski pieaug.

Tomēr ir daudz neskaidrību attiecībā uz koučinga jēdzienu, un tas tiek definēts dažādi, kā rezultātā pastāv neskaidrības par tā priekšmetu. Pētnieki ir pārliecināti par koučinga iedarbību un ir vienisprātis, ka ir svarīgi koučinga aktivitāšu ietekmi novērtēt. Tomēr viņu starpā nav vienprātības par metodoloģiju, kas būtu piemērota koučinga aktivitāšu ietekmes novērtēšanai. Šis jautājums ir būtisks arī uzņēmumiem, kas iegulda līdzekļus koučingā; viņiem nepieciešams būt drošiem, ka koučings patiešām dod pienesumu viņu sniegumam. Tāpēc šī promocijas darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis ir atrisināt šīs pētniecības problēmas un izstrādāt koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu dažādos dzīves cikla posmos novērtēšanas metodoloģiju.

Lai sasniegtu šo mērķi, tika izpētīts un definēts koučinga jēdziens, pamatojoties uz to, kas koučings ir un kas nav, ņemot vērā arī Baltijas kontekstu. Tika noteikti un sistematizēti dažādi koučinga veidi un formas, kā arī labvēlīgie apstākļi koučinga veicināšanai uzņēmumos. Kā pamats koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģijai tika izstrādāta pieeja koučinga veidu un formu kapacitātes pielāgošanai uzņēmuma attīstības vajadzībām un vēlmēm. Tik aizstrādāta un aprobēta metodoloģija, kas nodrošina teorētisko bāzi un kalpo par praktisku rīku, kas ļauj uzraudzīt koučinga aktivitāšu ietekmi uz uzņēmuma sniegumu.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225383

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31545

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

18.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-537-6

ISBN (pdf)

978-9934-22-538-3

Formāts

Lappušu skaits

64

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija”