Vietējās kopienas potenciāla izmantošanas iespējas Latvijas ilgtspējīgas reģionālās attīstības nodrošināšanai

Promocijas darbs

Edgars Pudzis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3842-0126

Promocijas darbs ir zinātnisko rakstu kopa, kas ietver autora izstrādātos pētījumus. Ar zinātnisko rakstu kopu autors pamato pētījuma gaitu, atsevišķu rakstu savstarpējo sasaisti, kā arī pētījuma tematisko vienotumu un secīgumu. Pētījumos apskatīti jēdzieni “ciems”, “kopiena” un “viedais ciems”, analizēts vietējās kopienas iesaistes process, piemēri veiksmīgai kopienas iesaistei, kā arī izstrādāti ciema attīstības novērtēšanas indikatori. Noslēgumā sniegti priekšlikumi vietējās teritorijas/kopienas attīstības plānošanas modelim.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

01.12.2023.

Formāts

Lappušu skaits

175

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija