Promocijas darba kopsavilkuma "Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām" vāks

Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām

Promocijas darba kopsavilkums

Brigita Daļecka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija; KTH Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Zviedrija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4842-9944

Promocijas darbā “Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām” veikta mikroskopisko sēņu izpēte un pilnveidota alternatīva metode notekūdeņu attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām.

Klasiskās notekūdeņu attīrīšanas metodes ne vienmēr var attīrīt sadzīves notekūdeņus no farmaceitiski aktīvo vielu piesārņojuma. Šī iemesla dēļ apkārtējā vidē var nonākt farmaceitiski aktīvās vielas un radīt apdraudējumu dzīvajiem organismiem. Lai novērstu farmaceitiski aktīvo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē no sadzīves notekūdeņiem, nepieciešams meklēt jaunas un alternatīvas tehnoloģijas, lai uzlabotu gan jau esošās metodes, gan izstrādātu jaunas notekūdeņu attīrīšanas metodes. Kā viena no metodēm šī mērķa sasniegšanai var tikt izmantota bioloģiskā metode ar mikroskopiskajām sēnēm.

Promocijas darba pētījums ir iedalīts divās galvenajās daļās. Pirmajā daļā veikti laboratorijas mēroga eksperimenti, lai noskaidrotu atbilstošākās mikroskopiskās sēnes notekūdeņu attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām. Promocijas darba gaitā noskaidrots, ka mikroskopisko sēņu augstākā efektivitāte farmaceitisko vielu attīrīšanā no notekūdeņiem tika sasniegta, ja sēnes tiek izmantotas atsevišķi, nevis savstarpēji kombinētas. Noskaidrots, ka Trametes veriocolor un Aspergillus luchuensis ir vispiemērotākās mikroskopiskās sēnes notekūdeņu attīrīšanai no farmaceitiskajām vielām, tāpēc promocijas darba otrajā daļā izmantotas šīs mikroskopiskās sēnes.

Promocijas darba otrajā daļā izstrādāts bioreaktors, kurā pārbaudīta izvēlēto mikroskopisko sēņu efektivitāte farmaceitiski aktīvo vielu attīrīšanā no sadzīves notekūdeņiem. Darba gaitā pārbaudīta bioaugmentācija kā iespējamā metode, lai uzlabotu mikroskopisko sēņu efektivitāti farmaceitiski aktīvo vielu attīrīšanā no sadzīves notekūdeņiem, un mikroskopisko sēņu spēja attīrīt notekūdeņus no fosfora un slāpekļa savienojumiem. Noskaidrots, ka mikroskopiskās sēnes spēj samazināt kopējo fosfora daudzumu sadzīves notekūdeņos. Iegūtie rezultāti parādīja arī to, ka mikroskopiskās sēnes spēj sadzīves notekūdeņus attīrīt no farmaceitiski aktīvo vielu piesārņojuma un bioaugmentācijas izmantošana var kalpot kā efektīva metode, lai uzturētu nepārtrauktu bioreaktora darbību ar mikroskopiskajām sēnēm.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226021

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32264

Aizstāvēšanas datums

26.03.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-602-1

Formāts

Lappušu skaits

22

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām”