Zinātniskās monogrāfijas "Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis" vāks

Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis

Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9712-0804

Lauma Balode, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0001-8969-8481

Ketija Bumbiere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3004-9115

Zane Indzere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7112-8162

Edgars Kudurs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Krišs Spalviņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4464-1101

Anita Vēciņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Antra Tamane, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Zinātniskā redaktore:
Dr. habil. sc. ing. 
Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9712-0804

Zinātniskā monogrāfija veltīta inovāciju ieviešanai zivju apstrādes uzņēmumos, un tajā apkopoti pētījumu rezultāti, lai ikviens Latvijas zivju pārstrādes uzņēmums iegūtu visjaunāko un zinātnes atziņās balstīto informāciju par nozares attīstības iespējām. Monogrāfijā plaši aprakstīta visa veida resursu ilgtspējīga izmantošana, datu apkopošanas un apstrādāšanas iespējas, iegūto rezultātu vērtēšana, piedāvātas dažādas rezultātu analīzes metodikas un to lietojuma iespējas, aprakstīti pasaules, Eiropas un Latvijas uzņēmumos jau realizēti zivju apstrādes tehnoloģisko inovāciju piemēri.

Monogrāfijā akcentēts efektivitātes paaugstināšanas pasākumu svarīgums, tā noteikšana un sarindošana, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem un nosacījumiem, aprakstīti veidi, kā lietot dažādas lēmumu pieņemšanas metodikas, balstoties uz inženiertehniskajiem, ekonomiskajiem, sociālekonomiskajiem, vides un klimata aspektiem. Monogrāfijas noslēgumā autori piedāvā gatavu risinājumu zivju apstrādes uzņēmuma inovatīvai ilgtspējīgai attīstībai, veidojot industriālo simbiozi ar akvakultūras elementiem. Monogrāfija paredzēta zivju apstrādes uzņēmumu speciālistiem, zinātniekiem, studentiem, citu tautsaimniecības nozaru, kā arī valsts un nevalstisko institūciju darbiniekiem.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225963

Izdevuma tips

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Formāts

Lappušu skaits

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

Publicēšanas valsts

Valoda

Finansējuma avots

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis”