Model of Corporate Sustainability Drivers through Business Lifecycle

Promocijas darbs

Ilze Zumente, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-9129-458X

Promocijas darbā pētīta ESG prakse CAE reģionā, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstīm. Izpētīta ESG ieviešanas prakse Baltijas reģionā, kā arī apkopoti ESG virzītājspēki un šķēršļi. Pētīta saikne starp ESG ieviešanu un akcionāru vērtību. Pamatojoties uz ekspertu aptaujām un literatūras analīzi, noteikti ESG ieviešanas faktori. Darbā izmantota inovatīva pieeja, lai noteiktu attiecīgos ESG faktorus uzņēmuma dzīves cikla posmos, izmantojot analītiskās hierarhijas procesu. Secināts, ka atšķirīgi faktoru kopumi ietekmē ESG ieviešanas lēmumus dažādos uzņēmuma dzīves cikla posmos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

19.12.2023.

Formāts

Lappušu skaits

202

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija