Photochromic Materials Based on Ultra Small Titanium Dioxide Nanoparticles. vāks

Photochromic Materials Based on Ultra Small Titanium Dioxide Nanoparticles

Promocijas darba kopsavilkums

Raivis Eglītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6134-2624

Promocijas darbā pētītas titāna dioksīda nanodaļiņu fotohromās īpašības dažādās vidēs. Izpētes rezultātā novērots, ka vide, kurā nanodaļiņas ir izkliedētas, un nanodaļiņu dopēšana ievērojami ietekmē fotohromās īpašības un var mainīt ne tikai fotoaptumšošanās kinētiku, bet arī atkrāsošanās kinētiku un nanodaļiņu elektriskās īpašības. Papildus īstenota nanodaļiņu iekļaušana organiskajos gēlos, saglabājot augstu gaismas caurlaidību un nanodaļiņu fotohromās īpašības.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228636

Aizstāvēšanas datums

02.03.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-863-6

Lappušu skaits

51

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija