PDK: Plaisu novēršana keramikas un cementa bāzes materiālos. Vāks

Plaisu novēršana keramikas un cementa bāzes materiālos

Promocijas darba kopsavilkums

Sandra Guzlēna, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4493-7164

Promocijas darbs uzrakstīts kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kurā pētīta plaisu samazināšana keramikas (māla ķieģeļos) un cementa bāzes fasādes materiālos (ar stikla šķiedru armēts betons – GRC). Promocijas darba gaitā veikta karjera “Liepa” mālu analīze un novērtēta to ietekme uz plaisu veidošanos keramiskajos materiālos, meklēti risinājumi plaisu mazināšanai dažādos tehnoloģiskajos posmos. Veikta GRC izpēte, mainot izejmateriālus, lai uzlabotu lieces īpašības, kā arī novērtēta kristalizējošo piedevu efektivitāte GRC plaisu pašdziedēšanā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228315

Aizstāvēšanas datums

21.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-831-5

Lappušu skaits

45

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija