MG: Model-Oriented Control in Intelligent Manufacturing Systems. Vāks

Uz modeli orientēta vadība viedās ražošanas sistēmās

Mācību grāmata

Volodymyr Kazymyr,  Oleg Novomlynets, Sergey Ivanets, Oleksandr Palagin, Volodymyr Opanasenko,  Nadezhda Kunicina, Anatolijs Zabasta,  Andrejs Romanovs , Jurijs Merkurjevs.

Šī elektroniskā grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis datortehnikas nozares maģistrantiem, apgūstot priekšmetus, kas saistīti ar programmatūras vadību, ražošanas apstākļu un to vides modelēšanu. E-grāmata var būt noderīga arī speciālistiem, kas iesaistīti ražošanas procesu kvalitātes plānošanā un novērtēšanā, kā arī inženieriem, kuri darbojas industriālo robotu ražošanas jomā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226748

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-674-8

Lappušu skaits

258

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējums

ERASMUS+