Precision of Stainless Steel Turning Process Depending on Al2O3 Nano-coated Cutting Tool Wear. vāks

Precision of Stainless Steel Turning Process Depending on Al2O3 Nano-coated Cutting Tool Wear

Promocijas darba kopsavilkums

Viktors Gutakovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0439-3502

Promocijas darbā izstrādāta apvirpotas virsmas raupjuma noteikšanas metode grūti apstrādājamām materiālam palielinātos apstrādes režīmos virpošanās procesā bez dzesēšanas emulsijas lietošanas, izmantojot jaunus griezējinstrumentus, kā arī ir izpētīts griešanas process, pētot skaidu veidošanos un griezējinstrumenta nodiluma rezultātu, lietojot analoģiskus instrumentus. Veikts literatūras apskats, un definēti pētījumu virzieni. Apskatītas divu nerūsējošo tēraudu struktūru grupu materiālu apvirpošanas rezultāti, izstrādāti vairāki apvirpošanas procesa matemātiskie modeļi virsmas raupjuma prognozēšanai, lietojot regresijas analīzi. Pētīta materiālu leģējošo elementu ietekme uz skaidu veidošanās procesu, izvērtēta regresijas prognozēšanas modeļu precizitāte, kā arī veikta eksperimentālā modeļa atbilstības pārbaude un apvirpošanas procesa galīgo elementu metodes modelēšana, iegūstot datus, ko nebija iespējams noskaidrot ar praktiskā eksperimenta palīdzību.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228728

Aizstāvēšanas datums

22.02.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-872-8

Lappušu skaits

42

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija