Research and Development of Auxiliary Converters for Application in Electric Vehicles. vāks

Research and Development of Auxiliary Converters for Application in Electric Vehicles

Promocijas darba kopsavilkums

Artūrs Bogdanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-5732-4837

Promocijas darbs veltīts pašpatēriņa pārveidotāju izstrādei un izpētei izmantošanai elektrotransportā. Darbā apskatīti pašpatēriņa pārveidotāju sistēmas dinamikas, uzticamības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Darba gaitā izveidota netiešā pārveidotāju strāvas mērīšanas metode, uz kuras pamata izstrādāts izplūdušās loģikas strāvas balansēšanas un izejas sprieguma regulators, bojājumu noteikšanas metode un bojājumpiecietīgās darbības algoritms. Sniegtas rekomendācijas pašpatēriņa pārveidotāju sistēmas enerģijas patēriņa samazināšanai līdz pat 10 % un uzticamības uzlabošanai ar termisko un mehānisko slodžu samazinājumu līdz pat 80 %.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370113

Aizstāvēšanas datums

29.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

51

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,