PD: Research and Development of the Synchronous Reluctance Motor Traction Drive. VĀKS

Research and Development of the Synchronous Reluctance Motor Traction Drive

Promocijas darbs

Jaroslavs Zarembo, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba mērķis ir uz SynRM un divlīmeņu frekvences pārveidotāja bāzes izstrādāt un testēt elektropiedziņas vilces sistēmu. Pētījuma gaitā izstrādāts, izgatavots un izpētīts elektromotors, kas atbilst esošā sērijveida trolejbusa asinhronā elektrodzinēja izmēriem. Pētījumu rezultātā izstrādāts un testēts jauns vilces sistēmas SynRM modelis ar vadības sistēmu trolejbusu piedziņai.

Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, piecas nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 58 attēli, 12 tabulu, divi pielikumi, kopā 80 lappušu, ieskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 40 nosaukumu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.06.2022.

Formāts

Lappušu skaits

80

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija