PDK: Rūpnieciski veidojušos termiski modificētas koksnes atlikumu izmantošana koksnes polimēra kompozītu iegūšanai. Vāks

Rūpnieciski veidojušos termiski modificētas koksnes atlikumu izmantošana koksnes polimēra kompozītu iegūšanai

Promocijas darba kopsavilkums

Edgars Kuka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4169-880X

Promocijas darbs veltīts koksnes polimēra kompozītu (KPK) izpētei, kas iegūti, izmantojot termiski modificētas koksnes atlikumus. Analizēta to piemērotība KPK izgatavošanai, kā arī noskaidroti galvenie ietekmējošie faktori, kas būtu jāņem vērā šādas izejvielas izmantošanā. Izpētītas iegūto KPK fizikālās, mehāniskās un ekspluatācijas īpašības, noskaidrojot priekšrocības, trūkumus, kā arī īpašību izmaiņu tendences atkarībā no dažādiem faktoriem. Darbā īpaša uzmanība pievērsta KPK mitrumizturības izpētei, zinot, ka tā ir viena no galvenajām šo materiālu nepilnībām. Izskaidroti arī dažādi īpašību izmaiņu mehānismi, kas saistīti ar šiem materiāliem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228018

Aizstāvēšanas datums

09.09.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-801-8

Lappušu skaits

44

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija