PDK: Use of Industrially Produced Thermally Modified Wood Residues for Production of Wood Plastic Composites. Vāks

Use of Industrially Produced Thermally Modified Wood Residues for Production of Wood Plastic Composites

Promocijas darba kopsavilkums

Edgars Kuka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4169-880X

Promocijas darbs veltīts koksnes polimēra kompozītu (KPK) izpētei, kas iegūti, izmantojot termiski modificētas koksnes atlikumus. Analizēta to piemērotība KPK izgatavošanai, kā arī noskaidroti galvenie ietekmējošie faktori, kas būtu jāņem vērā šādas izejvielas izmantošanā. Izpētītas iegūto KPK fizikālās, mehāniskās un ekspluatācijas īpašības, noskaidrojot priekšrocības, trūkumus, kā arī īpašību izmaiņu tendences atkarībā no dažādiem faktoriem. Darbā īpaša uzmanība pievērsta KPK mitrumizturības izpētei, zinot, ka tā ir viena no galvenajām šo materiālu nepilnībām. Izskaidroti arī dažādi īpašību izmaiņu mehānismi, kas saistīti ar šiem materiāliem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228025

Aizstāvēšanas datums

09.09.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-802-5

Lappušu skaits

45

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija