Sililgrupas 1,2-nobīdes pielietojums funkcionalizētu alkēnu sintēzē no propargilsilāniem. vāks

Sililgrupas 1,2-nobīdes pielietojums funkcionalizētu alkēnu sintēzē no propargilsilāniem

Promocijas darba kopsavilkums

Rūdolfs Beļaunieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā. Tas apkopo trīs oriģinālrakstus un vienu apskatrakstu. Darbā izstrādātas jaunas funkcionalizētu alkēnu sintēzes metodes no propargilsilāniem elektrofīlu ierosinātās reakcijās. Tās ļauj veikt selektīvu alilfunckionalizētu alkēnu, heterociklisku atvasinājumu un sulfolēnu sintēzi. Iegūtie produkti demonstrēti kā vērtīgas izejvielas farmācijas un/vai materiālzinānes vajadzībām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229640

Aizstāvēšanas datums

13.10.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

72

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija