Stannilmetilēteru un furāna atvasinājumu elektroķīmiska oksidēšana jaunu sintēzes metožu izveidei. promocijas darbs. vāks

Stannilmetilēteru un furāna atvasinājumu elektroķīmiska oksidēšana jaunu sintēzes metožu izveidei

Promocijas darbs

Anna Lielpētere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4727-0935

Pēdējā desmitgadē sintētiskā organiskā elektroķīmija ir guvusi jaunu ievērību, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un tās ieguldījumam ilgtspējīgas ķīmijas attīstībā. Promocijas darbā izstrādātas praktiski vienkāršas elektroķīmiskās metodes jaunu ķīmisko saišu veidošanai, reaģējot karbēnija joniem. Pētījumā apskatīta elektropalīggrupu izmantošana karbēnija jonu ģenerēšanai, kā arī no biomasas iegūstamu furāna atvasinājumu elektroķīmiska funkcionalizēšana. Promocijas darbs ir tematiski saistītu zinātnisko publikāciju kopa par jaunu elektroķīmisko metožu izstrādi karbēnija jonu iegūšanai un izmantošanai reakcijās.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

01.06.2023.

Formāts

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija