Taukskābju metabolisma regulācijā iesaistīto proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi. Promocijas darbs. vāks

Taukskābju metabolisma regulācijā iesaistīto proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi

Promocijas darbs

Diana Zelencova-Gopejenko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6931-2294

Promocijas darbs veltīts taukskābju metabolismā iesaistīto γ-butirobetaīna dioksigenāzes, ε-trimetil-l-lizīna dioksigenāzes (TMLD) un sirds taukskābes saistošā proteīna (FABP3) ligandu struktūras-aktivitātes likumsakarību izpētei. Proteīna-liganda saistības noteikšanai un raksturošanai izmantotas izotermālās titrēšanas kalorimetrijas (ITC), kodolu magnētiskās spektroskopijas un molekulārās modelēšanas metodes. Izstrādātas divas jaunas ITC metodoloģijas, kas izmantotas TMLD un FABP3 ligandu saistības termodinamikas raksturošanai. Atrasti jaunas savienojumu klases FABP3 substrāti ar atšķirīgu saistības mehānismu, salīdzinot ar taukskābēm.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

21.06.2023.

Formāts

Lappušu skaits

221

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots