PDK: The Effect of Shielding Gas on the Welding Process and Weld Seam in Semi-automatic Welding of High Strength Steel. Vāks

The Effect of Shielding Gas on the Welding Process and Weld Seam in Semi-automatic Welding of High Strength Steel

Promocijas darba kopsavilkums

Didzis Avišāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Piedevmateriāli, aizsarggāze un metināšanas parametri ietekmē augstas stiprības tērauda MAG metināšanas procesu, metināšanas šuvi un tās ķīmisko sastāvu un struktūru. Promocijas darba gaitā veikts pētījums par četru dažādu aizsarggāzu ietekmi uz augstas izturības mazleģēta tērauda (MPa 650) MAG metināšanas procesu strūklveida loka apstākļos. Palielinoties metināšanas parametriem un samazinoties CO2 saturam aizsarggāzē, plazmai metināšanas vannītē bija daudz lielāka ietekme nekā īssavienojumam. Skābekļa maisījums nav piemērots augstas stiprības tērauda metināšanai ar augstiem metināšanas parametriem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228483

Aizstāvēšanas datums

14.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-848-3

Lappušu skaits

38

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija