PDK: Aizsarggāzes ietekme uz augstas stiprības tērauda metināšanas procesu un šuvi pusautomātiskā metināšanā. Vāks

Aizsarggāzes ietekme uz augstas stiprības tērauda metināšanas procesu un šuvi pusautomātiskā metināšanā

Promocijas darba kopsavilkums

Didzis Avišāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Piedevmateriāli, aizsarggāze un metināšanas parametri ietekmē augstas stiprības tērauda MAG metināšanas procesu, metināšanas šuvi un tās ķīmisko sastāvu un struktūru. Promocijas darba gaitā veikts pētījums par četru dažādu aizsarggāzu ietekmi uz augstas izturības mazleģēta tērauda (MPa 650) MAG metināšanas procesu strūklveida loka apstākļos. Palielinoties metināšanas parametriem un samazinoties CO2 saturam aizsarggāzē, plazmai metināšanas vannītē bija daudz lielāka ietekme nekā īssavienojumam. Skābekļa maisījums nav piemērots augstas stiprības tērauda metināšanai ar augstiem metināšanas parametriem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228490

Aizstāvēšanas datums

14.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-849-0

Lappušu skaits

38

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija