1,4-Dihidropiridīna atvasinājumu fizikāli-ķīmiskā un in silico izpēte. vāks

1,4-Dihidropiridīna atvasinājumu fizikāli-ķīmiskā un in silico izpēte

Promocijas darba kopsavilkums

Ruslans Muhamadejevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6827-7290

Promocijas darbs veltīts 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumu pētījumiem, izmantojot virkni fizikāli-ķīmisko metožu un kvantu ķīmiskos aprēķinus. 1,4-DHP atvasinājumu bromēšanas reakcijā (ar N-bromsukcinimīdu) ar KMR metodi identificēti līdz šim neaprakstīti starpprodukti. Ar KMR metodi novērota neparasta 1,4-DHP metilēngrupu AB sistēmas protonu diastereotopijas atkarība no temperatūras. Ar KMR un IS atklāta anomāla |N-H| saites saīsināšanās tad, ja veidojas ūdeņraža saite. Izmantojot izotermālo titrēšanas kalorimetriju un KMR, raksturota 5′-mononukleotīdu monofosfātu saistība ar katjoniem lipīdveida 1,4-DHP atvasinājumiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229145

Aizstāvēšanas datums

19.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

42

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija