Aktīvā lietotāja un galalietotāja energokopienas plānošanas rīka un metodoloģijas izstrāde

Promocijas darba kopsavilkums

Roberts Lazdiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2741-0099

Promocijas darba gaitā izstrādāts aktīvā lietotāja un galalietotāja energokopienas plānošanas rīks un metodoloģija saskaņā ar piedāvāto savstarpējās tirdzniecības pieejās balstītu biznesa modeli. Darba galvenais mērķis ir demonstrēt energokopienu izveides ekonomiskās priekšrocības un rosināt interesi par elektroenerģijas kopīgošanu, tādējādi padarot to izmantojamu elektroenerģijas lietotājiem, likumdevējiem un politikas veidotājiem. Ar vairāku gadījumu izpētes un scenāriju modelēšanas palīdzību promocijas darbā sniegti ieteikumi, lai uzlabotu energokopienu izveides ekonomisko pamatojumu un ilgtspēju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370397

Aizstāvēšanas datums

20.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

37

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,