Promocijas darba kopsavilkuma "Analysis of the Impact Factor of Rail Grinding on Their Condition" vāks

Analysis of the Impact Factor of Rail Grinding on Their Condition

Promocijas darba kopsavilkums

Viktors Ivanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā pētīti sliežu tēraudi saskaņā ar standartiem EN 13674-1:2011 un GOST R 51685-2013. Izanalizēti sliežu tērauda defekti un to rašanās iemesli. Detalizēti izpētīta un izanalizēta bojāto un ļoti bojāto sliežu statistika VAS “Latvijas dzelzceļš” 2011.–2019. gadā. Apkopota un izanalizēta sliežu slīpēšanas vilciena darba statistika VAS “Latvijas dzelzceļš” 2011.–2019. gadā. Veikta 60 Е1 tipa sliežu ritvirsmas cietības, bojātās sliedes (kods Х 10.1.) metāla ķīmiskā sastāva un struktūras izpēte. Apkopota un izanalizēta riteņpāru izbrāķēšanas statistika VAS “Latvijas dzelzceļš” tīklā 2016.–2019. gadā un riteņu loku defektu skaits “RŽD” Krievijas dzelzceļā. Izskatīti riteņpāru galvenie defekti. Izpētīti riteņa un sliedes faktiskie nodilumi Latvijas un uzrādītie Krievijas dzelzceļos. Iemodelēti remonta profili sliežu galviņas slīpēšanai Latvijas sliežu ceļiem un novērtēta to ietekme uz sānu nodilumu sliežu un riteņu virsmu mijiedarbības rezultātā. Veikts riteņu ar atloka leņķi 66,8° nodilušo profilu noturības koeficienta aprēķins Latvijas sliežu ceļiem atbilstoši uzbraukšanas nosacījumiem uz sliežu profiliem, kas izstrādāti šajā promocijas darbā. Izstrādāta sliežu slīpēšanas metodika. Aprēķinātas riteņpāru remonta un sliežu slīpēšanas ekonomiskās izmaksas.

Piedāvātas rekomendācijas riteņu un sliežu sānu nodiluma mazināšanai.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226441

Aizstāvēšanas datums

02.09.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-644-1

Formāts

Lappušu skaits

54

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Analysis of the Impact Factor of Rail Grinding on Their Condition”