Annelētu azidopirimidīnu enerģētiskais profils un reakcijas ar nukleofīliem

Promocijas darbs

Kristaps Leškovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-9205-8255

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver pētījumus par azidogrupas izmantošanu sintētiskajā metodoloģijā – reģioselektivitātes un reaģētspējas inducēšanai annelētos pirimidīnos – un materiālzinātnē – jaunu primāro sprāgstvielu izstrādē. Promocijas darbā apskatīti pirido[2,3-d]pirimidīni un pirido[3,2‑d]pirimidīni kā jauna tipa struktūras, kam izpētīta reakcijas spēja; purīni, kam atklātas jauna tipa cikla atvēršanas reakcijas; pirimidopirimidīns, uz kā bāzes dizainēts binārais enerģētiskais savienojums C6N16 un annelēti diazidopirimidīni, kam noteikts to enerģētiskais profils.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

04.06.2024.

Formāts

Lappušu skaits

229

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija