Apkures siltumslodzes aprēķina metodika. Vāks

Apkures siltumslodzes aprēķina metodika

Aleksandrs Zajacs,  Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Jurģis Zemītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0002-7812-3540 
Raimonds Bogdanovičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Zinātniskais redaktors:
Dr. sc. ing. profesors Anatolijs Borodiņecs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0001-9004-7889

Grāmata “Apkures siltumslodzes aprēķina metodika” paredzēta izmantošanai profesionālās un augstākās izglītības mācību iestādēs. Metodika praktiski profesionālajā darbībā izmantojama, ievērojot atbilstošo normatīvo aktu prasības. Lietotāji ir atbildīgi par metodiskā materiāla pareizu lietošanu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-860-5

ISBN (print)

Lappušu skaits

32

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija