Aquatic Biological Resource Processing. Promocijas darbs. vāks

Aquatic Biological Resource Processing

Promocijas darbs

Kaspars Ivanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4700-3172

Resursu pārstrādes nodrošināšana un labāko pieejamo tehnoloģisko metožu atrašana veicinās videi draudzīgu resursu izmantošanu un palielinās pievienoto vērtību. Promocijas darbā skatīta ūdens resursu pārstrāde, analizējot resursu sastāvu, apstrādes tehnoloģijas un iegūstamos produktus, ar konkrētiem piemēriem izvērtēti arī iespējamie apstrādes veidi, veikti atsevišķi eksperimenti. Darba mērķis – izpētīt ūdens bioresursus, biomasas resursu pārstrādi produktos ar pievienoto vērtību, lai atrastu vislabāko ūdens izcelsmes izejvielu lietojumu un atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgāku aprites ekonomiku, izmantojot atjaunojamos ūdens resursus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

30.08.2023.

Formāts

Lappušu skaits

215

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija