PDK: Augsta sprieguma bistabilo viedo logu elektronisko shēmu darbības metožu izpēte. VĀKS

Augsta sprieguma bistabilo viedo logu elektronisko shēmu darbības metožu izpēte

Promocijas darba kopsavilkums

Matīss Maltisovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1365-9096

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot, vai Smectic-A šķidrais kristāls var būt nākamās paaudzes produkts, kas spētu uzlabot cilvēku ikdienu. Šī šķidrā kristāla optiskās īpašības, salīdzinot ar tirgū pieejamajiem produktiem, ir krietni labākas, t. i., gaismas caurlaidība vienā stāvoklī ir > 85 %, otrā < 2 %. Tas paver iespējas produktu izmantot dažādiem nolūkiem, piemēram, viedajiem logiem, lai izkliedētu gaismu saulainā dienā vai sniegtu privātuma sajūta atklātā ofisa telpā. Veikta padziļināta Smectic-A šķidrā kristāla iepriekšējo pētījumu, iegūto eksperimentālo datu un mēģinājumu izstrādāt funkcionālus produktus analīze. Iegūtā informācija detalizēti aprakstīta, izceļot galvenās neatrisinātās problēmas un piedāvājot to risinājumus.

Lai saprastu Smectic-A šķidrā kristāla potenciālu viedo logu tehnoloģijā, veikta esošo produktu analīze, sniegts kopsavilkums par aktīvajiem viedajiem logiem un to savstarpējais salīdzinājums. Eksperimentāli izpētīta Smectic-A šķidrā kristāla gaismas caurlaidības un pārslēgšanās ātruma atkarība no pārslēgšanas frekvences, kā arī jaudas patēriņš, balstoties uz pārslēdzamo šķidrā kristāla šūnas laukumu. Izstrādāta metodika, kā noteikt šķidrā kristāla elektriskos parametrus, lai varētu izveidot elektrisko simulācijas modeli un atvieglotu elektronisko sistēmu izstrādi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227431

Aizstāvēšanas datums

11.03.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-743-1

Lappušu skaits

44

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Augsta sprieguma bistabilo viedo logu elektronisko shēmu darbības metožu izpēte”