Bezpilota lidaparātu sistēmas ar palielinātu lidojuma ilgumu izstrāde

Promocijas darbs

Nikolajs Glīzde, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā izstrādāta bezpilota lidaparātu sistēma militāro vai iekšlietu spēka struktūru speciālām vajadzībām. Šīs sistēmas novitāte ir paaugstināts lidaparāta lidojuma ilgums un jauna veida piezemēšanās sistēma. Darba gaitā analizēti līdz šim veiktie pētījumi BPLAS jomā, izvēlēta piemērotākā konceptuālā BPLA modeļa konstrukcija, izstrādātā lidaparāta modeļa dator simulācija, kā arī veikta konceptuālā un eksperimentālā BPLA modeļu dimensionālā analīze, sistēmas konstrukcijas modelēšana un tehnisko parametru pārbaude datorprogrammas MATLAB vidē, lai pārliecinātos par sistēmas sniegumu un parametru atbilstību prasībām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

12.01.2024.

Formāts

Lappušu skaits

234

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija