Slīdes berzes pāra detaļu nodiluma analīze un noteikšana

Promocijas darba kopsavilkums

Guntis Sprinģis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0005-7637-5380

Promocijas darbā izstrādāts jauns nodiluma aprēķina un analīzes matemātiskais modelis, kas ietver virsmas tekstūras (3D) parametrus, deformācijas veidu un sprieguma parametrus nogurumnodiluma gadījumā. Sintezēts jauns berzes detaļu virsmu kontakta modelis un izstrādāta jauna berzes pāra kalpošanas laika aprēķinu metodika. Veikta slīdes berzes pāra nodiluma matemātiskā modeļa aprēķinu rezultātu aprobācija. Analizēta eksperimentāli iegūto rezultātu nodiluma vērtību korelācija ar analītiskajiem aprēķiniem. Sintezētais berzes virsmu nodiluma aprēķina modelis nodrošina iespēju analītiski noteikt nodiluma vērtības, kā arī analizēt un optimizēt nodilumu ietekmējošos parametrus mehānisma projektēšanas procesā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370229

Aizstāvēšanas datums

29.12.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

49

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots