Promocijas darba kopsavilkuma "Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums" vāks

Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums

Promocijas darba kopsavilkums

Anzelms Zukuls, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-9806-5448

Promocijas darbs veltīts Ga3+ dopētu deģenerētu ZnO pusvadītāju nanokristālu solvotermālajai sintēzei un iegūto materiālu kristāliskās struktūras, elektronu stāvokļu struktūras un morfoloģijas, kā arī optisko un magnētisko īpašību izpētei. Eksperimentālajā daļā pētīti veidi, kā panākt augstāku dopējuma pakāpi un brīvo lādiņnesēju koncentrāciju, kā arī to ietekme uz lokalizētu virsmas plazmonu rezonanses izsauktu gaismas absorbciju infrasarkanā spektra daļā vai pārejas metālu (Fe3+, Ni2+, Mn2+) dopēta ZnO magnetizācijas raksturu.

Literatūras apskatā apkopota informācija par laika posmu no 1954. līdz 2020. gadam, izmantojot jaunāko literatūru, kas atrodama dažādās interneta datubāzēs. Literatūras apskatā apkopota informācija par dažādām nanokristālu sintēzes metodēm, kas tiek izmantotas cinka oksīdu saturošu nanokristālu izveidei, deģenerēti pusvadītāju metālu oksīdi, to optiskās īpašības, kā arī atšķaidīti magnētiski oksīdu pusvadītāju nanokristāli. Rezultātu izvērtējumā aprakstīti ar solvotermālo sintēzes metodi iegūtie un dažādi dopētie ZnO nanokristāli, to optiskās, morfoloģiskās un fizikālās īpašības. Pētījumu rezultāti liecina par iespēju pielāgot ZnO nanokristālos ievadītā gallija daudzumu, kontrolējot šķīdinātājus un piedevas. Ar pārejas metāliem un galliju kodopēto ZnO nanokristālu magnētiskās īpašības mainās atkarībā no ievadītā gallija daudzuma, kā arī, veicot fotodopēšanu Ga dopētiem ZnO nanokristāliem, iespējams mainīt to brīvo lādiņnesēju koncentrāciju.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225857

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32100

Aizstāvēšanas datums

18.02.2021.

ISBN (print)

978-9934-22-584-0

ISBN (pdf)

978-9934-22-585-7

Formāts

Lappušu skaits

32

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums”