Promocijas darba kopsavilkuma "A Development of Method for Code Generation From Two-Hemisphere Model" vāks

A Development of Method for Code Generation From Two-Hemisphere Model

Promocijas darba kopsavilkums

Konstantīns Gusarovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3269-7506

Attīstoties programmatūras inženierijai, tās uzdevumi paplašinās, un mūsdienās tie ietver sevī ne tikai programmatūras koda izstrādi, bet arī biznesa procesu analīzi. Informācija, kas tiek iegūta šīs analīzes rezultāta var tikt izmantota modeļu, kas apraksta automatizējamos procesus, izstrādei. Modeļvadāma programmatūras izstrāde paredz arī šo modeļu izmantošanu programmatūras koda vai citu artefaktu ģenerēšanai. Modeļvadāma programmatūras izstrāde, atšķirībā no tā saucamas “uz modeļiem bāzētās” izstrādes, paredz stingri formalizētu modeļu un to apstrādes algoritmu izmantošanu visa programmatūras izstrādes dzīves cikla gaitā.

Lai gan idejas, kas atrodas modeļvadāmas izstrādes pamatā, sniedz vairākas priekšrocības – piemēram, sistēmas sākuma reprezentāciju, kas ir saprotama ne tikai tās izstrādātājiem, bet arī problēmsfēras ekspertiem un, iespējams, pasūtītājiem – tās ieviešana joprojām atrodas sākuma posmos. Tas var būt skaidrojams gan ar zemo automatizācijas līmeni, gan arī ar nepietiekami piemēroto avota modeļu izmantošanu.

Dotajā darbā tā autors piedāvā iespējamo risinājumu šai problēmai, definējot transformācijas likumus, kas no divpusložu modeļa (biznesa procesu un konceptu diagrammu apvienojums) ļauj iegūt programmatūras kodu. Papildus tiek piedāvāti arī dota modeļa uzlabojumi, kas ļauj šos transformācijas likumus realizēt, kā arī klašu attiecību definēšanas algoritms, ko ir iespējams izmantot arī ārpus modeļvadāmas programmatūras izstrādes jomas. Darba ietvaros ir apskatīti gan transformācijas likumi, kas tiek definēti ar pseidokoda palīdzību, gan arī to pielietošanas piemērs un rezultējošs programmatūras kods Java programmēšanas valodā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225796

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32103

Aizstāvēšanas datums

01.03.2021.

ISBN (print)

978-9934-22-578-9

ISBN (pdf)

978-9934-22-579-6

Formāts

Lappušu skaits

40

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “A Development of Method for Code Generation From Two-Hemisphere Model”