Dendronizētu nelineāri optisko azohromoforu sintēze un pētījumi. vāks

Dendronizētu nelineāri optisko azohromoforu sintēze un pētījumi

Promocijas darba kopsavilkums

Lauma Laipniece, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4190-0692

Promocijas darbā demonstrēta jaunu azohromoforu atvasinājumu sintēze, izmantojot dendronus ar apjomīgiem aromātiskiem un/vai perfluoraromātiskiem fragmentiem lietošanai organiskajos nelineāri optiskajos materiālos. Darbā pētīta fragmentu savstarpējā mijiedarbība un ietekme uz azohromoforu termiskajām, optiskajām un nelineāri optiskajām īpašībām. Novērots, ka azohromofora molekulā ietilpstošie fragmenti un funkcionālās grupas spēj nodrošināt piemērotas termiskās īpašības. Poliazohromoforiem atvasinājumiem sasniegti lielākie nelineāri optiskie koeficienti un augstākā termiskā stabilitāte.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229053

Aizstāvēšanas datums

18.05.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

80

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots