Promocijas darba kopsavilkuma "Development of the Model of the Relationship Between Flight Safety Level and Production Factors in the Airline" vāks

Development of the Model of the Relationship Between Flight Safety Level and Production Factors in the Airline

Promocijas darba kopsavilkums

Ruta Bogdane, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4385-3703

Aviokompānijas galvenais mērķis ir nodrošināt konkrēta maršruta aviopārvadājumus ar minimāliem materiāliem, enerģijas un laika zaudējumiem, nenodarot kaitējumus pārvadājumu dalībniekiem un apkārtējai videi, saglabājot pārvadājumu objektus (kvalitātes un kvantitātes ziņā), kā arī nepieļaujot tehnisko līdzekļu un gaisa kuģu bojājumus vai to bojāeju, ieskaitot infrastruktūru un citus īpašumus, kas ir iesaistīti pārvadāšanas procesā. Lai sasniegtu šo mērķi, pirmkārt, ir jānodrošina augsts lidojuma drošības līmenis. No 2013. gada spēkā stājās ICAO prasības par lidojuma drošības sistēmas ieviešanu civilās aviācijas darbībā, kas ir balstīta uz risku analīzi, risku novērtēšanu un pasākumu veikšanu to samazināšanai līdz pieņemamam līmenim, un to kontrole. Tomēr līdz šim nav izveidota vienota pieeja risku pārvaldībai drošības jautājumos aviokompānijā, un vadlīnijas ICAO dokumentos nav pietiekamas, lai izveidotu efektīvu lidojumu drošības sistēmu. Tādējādi katra aviokompānija meklē savu ceļu, lai atrisinātu problēmu, izstrādājot savu metodoloģiju un tās ieviešanas līdzekļus, pamatojoties uz starptautisko organizāciju un Eiropas aviācijas drošības organizācijas (EASA) ieteikumiem, kā arī izmantojot citu kompāniju vai aviācijas nozares praksi pasaulē. Riska vadība civilās aviācijas lidojumu drošības jomā ir samērā jauns darbības virziens. Būtisks pētījums šajā jomā tika veikts šī gadsimta sākumā. Ir diezgan grūti izmantot riska vadības pieredzi, kas uzkrāta citās darbības jomās, jo civilās aviācijas nozarei ir būtiskas iezīmes, kas ir atšķirīgas no citām nozarēm. Šajā darbā autore analizē dažādus šīs problēmas risinājumus un piedāvā savu pieeju lidojuma drošības jomā. Vienlaikus tiek veikta arī aviokompānijas darbības riska faktoru analīze, kas tradicionāli tiek iedalīta trijās kategorijās: apkārtējas vides faktori; tehniskie faktori; cilvēkfaktori. Veiktajā pētījumā tiks pievienota ceturtā kategorija – ekonomiskā faktoru grupa. Tā ietver tādus faktorus kā gaisa satiksmes kvantitatīvie rezultāti, aviokompānijas budžeta stāvoklis, infrastruktūras izmaksas aviokompānijai un gaisa kuģu parkā, algas dažādām darbinieku kategorijām utt. Visi šie faktori ir iekļauti aviokompānijas lidojuma drošības sistēmā, kas ir balstīta uz riskiem.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934222399

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29028

Aizstāvēšanas datums

30.04.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-238-2

ISBN (pdf)

978-9934-22-239-9

Formāts

Lappušu skaits

50

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Development of the Model of the Relationship Between Flight Safety Level and Production Factors in the Airline”