Development of Methods and Models for Generating the Adaptive Curriculum Based on the Student Knowledge Level. cover

Development of Methods and Models for Generating the Adaptive Curriculum Based on the Student Knowledge Level 

Promocijas darba kopsavilkums

Svetlana Jurenoka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4585-7190

Adaptīvu mācību pārvaldības sistēmās mācību viela tiek pasniegta, izmantojot definētu mācību plānu un satura attēlošanas prasības. Šo sistēmu trūkums ir saistīts ar iegūto zināšanu novērtēšanas metodiku, kad vērtēšanai tiek izmantoti zināšanu validācijas moduļi, kas novērtē izglītojamā sasniegumus noteiktā laika periodā. Mācību procesā apgūto var aizmirst un tas ietekmē izglītojamā zināšanu līmeni mācību procesa beigās. Promocijas darbā pētītā problēma saistīta ar adaptīvu mācību plāna pielāgošanu izglītojamā zināšanu līmenim un spējām apgūt mācību saturu. 

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229541

Aizstāvēšanas datums

04.10.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

41

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija