Development of the Multifunctional Fiber Optical Sensing System and its Application in Monitoring Solutions. vāks

Development of the Multifunctional Fiber Optical Sensing System and its Application in Monitoring Solutions

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Braunfelds, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8238-9328

Ik gadu Latvijā un pasaulē pieaug objektu un teritoriju (autoceļu, tiltu, dambju, dzelzceļu, ēku u. c. objektu) skaits, kuros nepieciešams veikt dažāda veida tehniskā stāvokļa uzraudzību reālā laikā. Tas bieži jāveic lielos attālumos vairākās vietās vienlaikus korodējošā vidē ar elektromagnētisko interferenci vai vidē bez elektrobarošanas, tāpēc šādai uzraudzībai ir piemēroti optiskie FBG sensori.

Promocijas darba mērķis ir veikt optisko Brega režģa sensoru tīklu integrāciju šķiedru optiskajās sakaru sistēmās, kā arī novērtēt FBG sensoru lietojumu autoceļa uzraudzībai reālā laikā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229220

Aizstāvēšanas datums

02.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

43

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots