Dynamic Analysis and Optimization of Rotating Permanent Magnet Dipole Pumps for Metallurgy. cover

Dynamic Analysis and Optimization of Rotating Permanent Magnet Dipole Pumps for Metallurgy

Promocijas darba kopsavilkums

Matīss Kalvāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1901-3082

Promocijas darbā apskatīti elektromagnētiskās indukcijas sūkņi ar pastāvīgajiem magnētiem, kas piemēroti lietojumam metalurģijā. Izmantojot teorētiskās, skaitliskās un eksperimentālās metodes, analizēta šo sūkņu veiktspēja un rezultējošā šķidrā metāla plūsma. Darba gaitā izstrādāta jauna ierīce ar divām pastāvīgo magnētu cilindru rindām. Noskaidrots, ka šādas ierīces stabilas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams precīzs magnētu izvietojums.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229602

Aizstāvēšanas datums

20.09.2023

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

31

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija