PD: Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības sistēmu izveides principi un to izpēte. Vāks

Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības sistēmu izveides principi un to izpēte

Promocijas darbs

Ruslans Muhitovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā dzelzceļa pārvadājumu procesa energoefektivitātes un drošības jautājumi iekļauj pārmiju pārvedu attīrīšanas sistēmas no sniega un ledus. Pārmiju attīrīšanas process ir ļoti atkarīgs no dažādiem ārējiem faktoriem – temperatūras, nokrišņu intensitātes u. c. Turklāt iepriekš minētie mainīgie un to kombinācijas ir nejauši pēc būtības, kas nopietni apgrūtina efektīvas pārmiju apsildes sistēmas uzbūvi. Promocijas darbā definēta pārmiju elektriskās apsildes multisensoru vadības sistēma ar faziloģikas integrāciju, kas dod iespēju loģiski apstrādāt nestriktus ieejas parametrus, un sistēmu var integrēt automātiskā vadības sistēmā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

15.12.2022.

Formāts

Lappušu skaits

103

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija